Jää hakkas liikuma, härrad vannutatud mehed!*

05.12.2016

Novembri teine pool on toonud mitmeid positiivseid sõnumeid ja näidanud märke, et Balti riigid pole asjatult aastaid järjepidevalt rääkinud Venemaa aktiivsest propagandarünnakutest nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Euroopa Liidu vastu tervikuna.

22. novembril andis Euroopa Liidu raportöör Anna Fotyga ülevaate Venemaa propagandategevusest Euroopa Liidu ja teiste riikide vastu ning päev hiljem, 23. novembril kiitis Euroopa Parlament esitatud resolutsiooni 309 häälega heaks. Raport käsitles teemasid, millest Propastop on kirjutand esimesest päevast alates.

Näiteks sõnastab raport, et Venemaa vaenuliku propaganda eesmärgiks on moonutada tõde, tekitada kahtlusi, tekitada lõhesid liikmesriikide vahel, ajendada Euroopa Liidu ja selle Põhja-Ameerika partnerite strateegilist üksteisest eemaldumist ning pärssida otsustusprotsessi, diskrediteerida ELi institutsioone ja tekitada hirmu ja ebakindlust ELi kodanike seas.dr

„Venemaa valitsus kasutab väga mitmesuguseid mooduseid ja vahendeid, nagu mõttekodasid […], mitmekeelseid telekanaleid (nt Russia Today), pseudouudisteagentuure ja -multimeediateenuseid (nt Sputnik) […],sotsiaalmeediat ja internetitrolle demokraatlike väärtuste ründamiseks, Euroopa lõhestamiseks, riigisisese toetuse kogumiseks ja ELi idapoolsetele naaberriikidele läbikukkunud riikide kuvandi loomiseks“.

Samuti rõhutab raport ELi ja NATO koostöö tugevdamise olulisust strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ja nõuavad 9-liikmelise ELi strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma tugevdamist.

Teine oluline sündmus, mis toob täiendavalt fookusesse Balti riikide poolt Venemaa propagandategevuse suunal kõneldu, toimus novembri viimastel päevadel, kui Euroopa Liidu propagandavastane väljaanne Disinformation Review võttis esmakordselt teemaks Balti riikide vastase propagandarünnaku Venemaa meediakanalites. Uudises käsitletakse 18.novembril Venemaa Esimese kanali jutusaates „Время покажет“ ja 22.novembril NTV kanali jutusaates „Место встречи“ esitatud valeväiteid ning lükatakse need ümber.

Avafoto: Anna Fotyga / foto pärit: http://www.europarl.europa.eu/

Sisufoto: kuvatõmmis Disinformation Review kodulehelt.

*pealkirjaks olev tsitaat on pärit Ilfi ja Petrovi romaanist “Kuldvasikas”.