Propagandasõnastik: allikapesu

21.11.2016

washTerminiga “allikapesu” saab kirjeldada protsessi, mille tulemusena teadlikult toodetud libauudis jõuab lõpuks väärika meediaväljaande külgedele. Sündmus, mida ei peaks kunagi juhtuma, kuid ometigi avastame üsna tihti, et selline “tööõnetus” on taas kord juhtunud.

Üks sarnane sündmus toimus 2016. aasta alguses Saksa meedias, kui hakkas levima süüdistus 13-aastase tüdruku vägistamises sisserännanute poolt.

Ilmselgete libauudiste tootmine on üks Venemaa propaganda masinavärgi leivanumbreid ning infoajastu viimane kümnend on pakkumas selleks varasemate aastatega võrreldes külluslikumaid võimalusi. Lisaks Russia Today 34 eri keeles töötatavatele raadio- ja telekanalitele ja Sputniku uudisteportaalile leiab kiirel otsimisel arvukalt tundmatu päritolu ja taustaga infoportaale Venemaalt pärit uudistega (www.anna-news.info, nedelya-ua.com, vg-news.ru, searchnews.info, inosmi.ru jne).

Sellise protsessi käivitamiseks on vaja kahte komponenti – skandaalset infot, mis oma sisuga paneks ajakirjanike silmad põlema ning vähendaks sedasi kriitikameelt uudise adekvaatsuse hindamiseks ja madala avaldamisbarjääriga väljaannet, millest libauudis esmaselt avaldada.
Interneti-eelsel ajal sobisid sellisteks kanaliteks kõikvõimalikud nišiväljaanded, nagu näiteks maakonnalehed jne.

Tänapäeval on libauudiste loojate elu läinud kordades kergemaks. Esmaavaldaja leidmiseks ei pea enam kaugele vaatama ega otsima isegi mitte trükiväljaannet. Elu on näidanud, et libauudise levima saamiseks ei pea seda enam isegi avaldama mõni klassikaline ajakirjandusväljaanne, vaid selleks kõlbab ka eraisiku blogi, twitter või muu sotsmeedia kanal.

Propagandavõte, mida Venemaa kasutas ka Külma Sõja ajal, leiab tänapäeval kasutus tunduvalt suuremas mahus ning oluliselt peenekoelisemalt. Üks ilmekamaid näiteid on ilmselt väide, justkui AIDSi leviku taga oleks USA.

Allikapesu protsessis liigub libauudis jadamisi algallikast järjest tõsisemalt võetavatesse väljaannetesse. Protsessi võib vaadelda kui progresseeruvat kulgu, kus iga avaldamine teeb kraadi võrra lihtsamaks järgmise väljaande poolt libauudise taasavaldamise, kuna eelmine avaldaja on oma mainega tõstnud avaldatud libauudise usaldusväärsust.

Kaasaegses kiires online-maailmas võib uudis teha kogu jada, suvalisest blogipostitusest kuni tipppäevaleheni, läbi loetud minutitega ning tihtipeale kaob protsessi käigus viide algallikale. Harvad pole enam ka juhused, kus juba algses tekstis viidatakse olematule allikale.

Hea näitena allikapesust on Propastop avaldanud postituse „Jälitades ühedollarilist sõjalaeva“, mille algallikaks leidsime ühe blogipostituse, mis omakorda viitas Egiptuse telekanalile SIS TV. Selle kanali materjalidest aga sellist infokildu leida ei õnnestu. Selles näites kaob hilisemate loo avaldajate uudistes viide ka SIS TV-le.

Põhjalikuma loo Venemaa libauudistest on avaldanud The New York Times.

Foto: Thomas Hawk/ Flickr/CC.