Riigikantselei stratkom-tegevuste kokkuvõte

17.10.2016

stenbocki_majaAvaldame viimase osa raportist “Strateegilise kommunikatsiooni kilde 2015-2016”. Teksti autoriteks on juulis valitsuse kommunikatsioonibüroost lahkunud Ilmar Raag ja sama büroo nõunik Aleksei Günter.

Raporti seekordne lõik defineerib stratkomi ja psühholoogilise kaitse mõisted Eesti kontekstis. Dokument annab ülevaate valdkonna arengust aastatel 2015-2016 ning avab palju kõneainet pakkunud Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõuniku ametikoha olemuse ja ülesanded.

Lisaks tuuakse välja Riigikantselei konkreetsed tegevused valdkonnas, alates venekeelse telekanali ETV+ käivitamisest kuni elanikkonna kaitse rakkerühma loomiseni.

Käesolev lõik on kolmas ehk viimane ning nüüdseks on Propastop avaldanud kõik raporti osad.

Esimene osa andis ülevaate teoreetilisest taustast, millele toetub Eesti riigi stratkom, psühholoogiline kaitse ja võõrpropagandale vastu seismine.

Teine osa andis hinnangu Venemaa infotegevusele Eestis, kajastades muuhulgas Eesti ja Venemaa suhete hetkeseisu ning Kremli doktriini infosõja pidamisel.

Taustaks sobib lugeda ka intervjuud Ilmar Raagiga, millest tuleb välja, et kolmeosaline dokument ei ole mitte riigi ametlik seisukoht, vaid pigem autoritepoolne soovitusliku iseloomuga tekst.

Foto: Postimees/Scanpix