Eesti PR-firmad välismaa poliitika teenistuses

21.07.2016

10888776353_9c71574e19_bHiljuti kajastas Eesti Päevaleht suhtekorraldaja Raul Kalevi väiteid, mille kohaselt püüdis Kreml mõned kuud tagasi tema PR-firmat palgata. Kalevi sõnul oli kampaania suunatud Venemaa-vastaste majandussanktsioonide tühistamisele.

Propastop ei tea konkreetse juhtumi kõiki fakte. Kõhklusi tekitab asjaolu, et nii otsekoheselt sõnastatud eesmärgiga taolisi kampaaniaid reeglina ei korraldata. Pigem on tõenäoline, et kõnealuse ettepaneku taustaks on mõne Venemaaga äri ajava ettevõtte või ärimehe eraalgatus.

Lugu tuletab siiski meelde, et Kreml otsib oma sõnumitele erinevaid väljundeid. Kui vaadata Venemaa varasemaid sarnaseid mõjutustegevusi Läänes, siis näeme, et nende läbiviimiseks kasutatakse MTÜ-sid ja sihtasutusi, mille rahastamise niidid viivad ida suunas. Selliseid kolmanda sektori organisatsioone leidub ka Eestis (loe näiteks selleteemalist postitust). Antud seltskond suudaks sanktsioonide vastast kampaaniat tellida või läbi viia Kremlist endast oluliselt varjatumalt.

Maailmas on mitmeid näiteid, kui PR-firmasid on edukalt palgatud mingite välispoliitilist eesmärki täitvate kampaaniate läbiviimiseks. Eestis on tuntuimaks selliseks juhtumiks 10 aastat tagasi Nord Streami esimese gaasitoru rajamise ümber toimunu. Täpsustuseks tuleb rõhutada, et Gazpromi enamusosalusega ühisfirma Nord Stream tellis enda tegevust toetava PR-kampaania äriettevõttena, kuid Eesti konteksti arvestades kaasnes sellega kindlasti ka välispoliitiline taust. Töö oli valmis ette võtma Pilot Communications, tollane väiksemate sekka kuulunud suhtekorraldusfirma, kes levitas Eestis Nord Streami sõnumeid, värbas projektile toetajaid ja korraldas meediaüritusi.

Välispoliitilised kampaaniad ei pruugi olla vaid kremlimeelsed. Näiteks paistis silma Venemaal vangistuses viibiva Mihhail Hodorkovski toetuseks rahvusvaheliselt korraldatud kampaania, mille tegevused jõudsid ka Eestisse. Aktiivsust võis märgata kahe kohaliku PR-firma suunalt: Janek Mäggi juhitav Powerhouse levitas Hodorkovski meeskonna pressiteateid, Meelis Kubitsa Corpore korraldas Hodorkovskit toetava konverentsi. Huvitava kokkusattumisena pühendas Arvo Pärt umbes samal ajal Hodorkovskile isegi sümfoonia. Viimase puhul tuleb täpsustada, et Propastopil puudub täpsem info pühenduse saamisloost, aga toimus see igatahes aktiivsel kampaaniaperioodil.

Suhtekorraldajate kampaaniasse kaasamist ei tasu siiski üle müstifitseerida. Reeglina on taolistes kampaaniates PR-firma ülesanneteks:

  • Taustainfo monitooring, kogumine ja analüüs ning kliendile raporteerimine
  • Sõnumite vahendamine: tõlkimine ning kohandamine kohalikku konteksti
  • Ürituste (konverentside, seminaride jms.) korraldamine, eesmärgiga läbi nende oma sõnumeid kuuldavaks teha
  • Töö ajakirjanikega: otsekontaktid, pressireisid, koolitused jne.
  • Kampaania eesmärkidele toetajate leidmine ja nende abistamine oma ideede kuuldavaks tegemisel

Välispoliitilise agendaga kampaaniate korraldamiseks PR-firmade kasutamine on seotud ka teatud raskustega. Näiteks oli Nord Streamil probleeme Eestis partneri leidmisega, sest ükski juhtiv büroo ei soostunud seda tööd ette võtma. Samamoodi ei võtaks Eesti juhtivad suhtekorraldajad tõenäoliselt ette EL majandussanktsioonide vastast kampaaniat, olgu selle eelarve kuitahes ahvatlev. Keeldumiseks on nii eetilised kui ka pragmaatilised kaalutused: suurema kliendibaasiga PR-firmad ei soovi võtta riske, sest Eesti riigi huvide vastase tegevusega avalikkuse tähelepanu alla sattudes kaotaks nad osa oma igapäevaseid erakliente.

Foto: Niuton may/Flickr/CC