Need segased rügemendid

04.07.2016

Rügemendid koosEesti meedias on tavaline, et vägede lisandumisest piirkonnas antakse teada sõjandustermineid kasutades.

Nii näiteks teatab Postimees saabuvast NATO pataljonist, ERR Prantsuse kompaniist, Delfi aga uutest Venemaa diviisidest. Uudistes on sagedasteks külalisteks ka rügemendid, brigaadid, armeed, korpused ja polgud.

Palju harvem täpsustatakse nende nimetuste taha peituvate üksuste reaalset arvukust. Vahel on numbrid väikeses kirjas loo lõpuosas. Pealkirjas, avalõigus ja pildiallkirjas, uudise kõige loetavamates osades, sõdurite arvu reeglina välja ei tooda.

Militaarterminoloogia asjatundjal pole sellest lugu, tema jaoks vastab igale terminile kindel sõjaväelaste arv. Erialaste teadmisteta, ent teemast huvitatud lugeja saab üksuste suuruse selgeks näiteks Vikipeediast. Ent tavalugeja, kes uudistele taustauuringut tegema ei vaevu, tähendavad kõik need terminid ühte ja sama ehk lihtsalt “suurt hulka relvastatud inimesi”.

Nii jääb lugeja fantaasia otsustada, kui suurt sõdurite arvu konkreetne uudis kajastab. Poleks ime, kui saja sõduri asemel arvatakse saabuvat tuhandet. Mõne loo juures toetab vildakat tõlgendust ka foto, näiteks Prantsuse kompanii saabumist illustreerib foto pikast tankikolonnist.

Ebaselgust lisab ka Venemaa propagandameedia, mis rõhutab meemi “agressiivsest ja Venemaad ohustavast NATOst”. Tõepoolest, kui nädalate kaupa lugeda uuest pataljonist, võib jääda mulje, et Venemaa reaktsioon kolme diviisi näol on päris adekvaatne. Fakti, et kuni uuele 4000 NATO sõdurile vastab Venemaa 30 000 sõduriga, selliselt sõnastatud uudised välja ei too.

Olukorda aitaks parandada, kui pealkirjas või vähemalt esimeses lõigus on ära toodud väeosa suurus. Lisaks on oluline esile tuua, kas lisaks sõduritele saabub ka sõjatehnika. Kõige ülevaatlikum on aga täiendada iga selline uudis ülevaatega sõjalisest tasakaalust regioonis.

Propastop plaanibki lähiajal postitust, mis võrdleb piirkonnas olevaid NATO ja Venemaa sõjalisi jõude nii tabeli kujul kui graafiliselt. Soovime võtta maha ebamäärasust, mis sellesisulisi uudiseid saadab, ning aidata tajuda tegelikku julgeolekubalanssi piirkonnas.

Oleme ka varem kirjutanud, kuidas kohmakate terminite kasutamine annab võimaluse vildakate käsitluste sünniks.

Pildid postituse juures on kuvatõmmised viidatud lugudest. Ilmasõja-aegsete mängusõdurite foto autor on Minnesota Historical Society/Flickr/CC

mängusõdurid