NATO Kremli kõverpeeglis

23.06.2016

A-10NATO tegevus oma idapoolsete liikmete julgeoleku tugevdamisel leiab Eesti meedia poolt reeglina toetust. Prevaleerib käsitlus, et sõjalise heidutuse suurenemine on positiivne ja kasvatab piirkonna kindlustunnet. Näitena Eesti meedia hoiakust loe Eesti Päevalehe juhtkirja 20. juunist.

Hoopis teine pilt avaneb Venemaa meedias. On näha, et NATO liikmete kasvav kaitsevõime, äsjased õppused ning tippkohtumine Varssavis on Kremli propagandakanalite terava tähelepanu all. Lugusid on palju ning kõike seda, mida Eestis peetakse kindlustunnet tõstvaks, esitletakse Venemaa meedias  üksnes negatiivses toonis.

Anname siinkohal ülevaate mõnedest NATO-teemalistest käsitlustest idanaabri meedias. Eesti ajakirjanduse jälgijale võivad need vandenõuteooriad ja vaatepunktid kentsakad tunduda, kuid tuleb silmas pidada, et Eesti elanike, kelle maailmapilt põhineb venekeelsel meedial, on sellised käsitlused reaalsus.

“Balti riigid kasutavad NATOt ära oma majanduslikes huvides”

Selle vandenõuteooria järgi õhutavat Balti riigid russofoobseid meeleolusid, sest soovivad saada NATO siinviibimisest majanduslikku kasu. Kui palju saab teenida juba üksnes kasarmute püstitamisega! Baltlasi kujutatakse ahnete ja salakavalate, ent samas  majanduslikult, sõjaliselt ja demograafiliselt nõrkadena riigikestena, kes vaid vastutustundetute valitsejate omakasu teenivad ning rehepappidena lihtsameelseid lääneriike lüpsavad.

Näitena vandenõuteooriast on Kremli administratsiooni juhi Sergei Ivanovi mõttekäik propagandakanal Rossija 1 eetris, mis leidis Venemaa meedias laialdast äramärkimist. Loe ERRi kokkuvõtet saatest.

“USA kasutab Balti riike ära oma geopoliitilistes huvides”

Selle käsitluse järgi on kõige toimuva taga hoopis USA soov Venemaad ahistada. Selleks õhutatakse Ida-Euroopas Venemaa-vastasust ning saadakse nii õigustus oma sõjalise mõju levitamiseks.  Idaeurooplased on selle käsitluse järgi lihtsameelsed etturid suurtes geopoliitlistes mängudes. Ameerika-vastasus kuulub Venemaa propaganda alusmüütide hulka: USA kätt nähakse on kõige taga, mis maailmas toimub ja mis Venemaale ei meeldi.

Käsitluse näitena tutvu Venemaa geopoliitilise ekspertiisi keskuse direktori Vladimir Konovalovi kommentaariga Raadio Sputniku eetris.

Silma torkab, et propaganda jaoks pole kooskõlalisus oluline. Loogilises maailmas ei saaks korraga olla tõesed mõlemad väited, et Eesti kasutab ära USAd ja USA Eestit. Propagandailmas aga loogika ei kehti, sobib korraga arendada täiesti vastandlikke teooriaid. Laiemas mõttes ongi segaduse külvamine üks meediamanipulatsioonide eesmärkidest.

“Venemaa ei kavatse kedagi rünnata, ehkki võiks Balti riigid möödaminnes hõivata.”

Selle käsitlus rõhutab korraga nii Venemaa rahumeelsust kui ka sõjalist tugevust. Naeruvääristatakse Balti riikide hirme ning rõhutatakse nende tähtsusetust. Vaatenurga võtab kokku nupp Komsomolskaja Pravdas, mis peab nimetu Vene sõjaväelase suu läbi tervelt 60-tunnist Baltikiumi hõivamise hinnangut Vene armee solvamiseks ning teatab põlglikult, et „Balti riikide ründamine ei ole Venemaale strateegiliselt vajalik milleks meile teie sprotid?“

Tähele tuleb panna, et Venemaa meedia jaoks algavad kõik pinged just NATO tegevusega. Arusaamal, et kogu praeguse vastasseisu lähtepunkt on Venemaa agressioon Ukrainas, ei ole kremlimeelses meedias kohta. Krimmi hõivamine on lõpetatud peatükk ning selgelt soovitakse selle teema unustamist.

Pildil USA ründelennuki A-10 ninamaaling. Foto: Holmes Palacios JR/ Flickr/ Creative Commons