Propagandatermomeeter mõõdab inforünnakute kuumust

20.06.2016

Üksnes ajakirjanduse põhjal on keeruline tajuda, kui kuum on olukord propagandarindel päriselt. Loe näiteks uuringut, mis näitab sõnapaari “vene propaganda” mainimiste kasvu siinses meedias selle aasta alguses. Sõnapaari mainiti rohkem, ent meediavalede ja -manipulatsioonide hulk samal perioodil ei kasvanud. Nii võib meedia põhjal otsustades saada tervikust väära pildi.

Ebaselge olukorra leevenduseks on Propastop otsustanud ellu kutsuda mõõdiku, mis hindab Eesti vastu suunatud propagandaaktsioonide taset. Neljaastmelise skaalaga propagandatermomeetri jälgimine on lihtne ja ülevaatlik:

Propagandatermomeetri tasemedMadalaks peame propaganda määra siis, kui Eestit puudutavaid propagandajuhtumeid on harva ning kajastus piirdub kas kohalike või siis Venemaa enda kanalitega. Taset iseloomustab, et esil pole ühtegi reljeefselt välja joonistuvat propagandateemat või valet.

Just praegu selline olukord ka valitseb. Eesti kohta ilmub Venemaa propagandameedias mõni üksik kirjutis ning need ei saa suurt võimendust. Näiteks 9. mail Eestis toimuvat kajastati Venemaa meedias tagasihoidlikult ning üritusega seotud aktsioonidest ei saanud propagandanäitemängu. Tundub, et Venemaa mõjutustegevuse tähelepanu on praegu teistes regioonides, näiteks Saksamaal, Süürias või Türgis. Ning ka Baltikumi, NATO idatiiva teemasid käsitledes on tähelepanu rohkem meie lõunanaabritel ja Poolal kui Eestil. Kaudselt kinnitab hinnagut ka uuring, mille järgi ei ole Eesti Venemaa jaoks esivaenlane.

Mõõdukaks tõstame taseme, kui Eestit puudutavate kirjutiste arv kasvab, esile tõuseb mõni Eestiga seotud selge propagandateema või mõni selline saab laiemat kõlapinda rahvusvahelises meedias. Taseme tõstmiseks peame piisavaks ka mõnda üksikut silmatorkavat propagandaaktsiooni, samuti ka Eesti liitlaste-suunalise propaganda märgatavat kasvu.

Kõrgest tasemest on põhjust rääkida, kui korraga esinevad vähemalt kolm eelmises lõigus kirjeldatud kriteeriumit.

Punasesse ehk äärmuslikule tasmele tõuseb propagandatermomeetri näit siis, kui Eesti on otseselt inforünnakute all. Kirjutisi on palju, nende toon on agressiivne, neid kajastab intensiivselt rahvusvaheline meedia. Äärmusliku taseme tunnuseks on Eesti-vastane tegevus ka muus sfääris kui meedia, näiteks küberrünnakud või reaalsed füüsilised aktsioonid, näiteks meeleavaldused vms väljaastumised.

Tõenäoliselt oleksime äärmusliku taseme välja kuulutanud 2007. aasta aprillirahutuste ajal. 2014. aasta Ukraina sõja taustal oleksime teatanud aga mõõdukast või isegi kõrgest tasemest.

Toonitame üle, et kraadime oma mõõdikuga eelkõige meedias toimuvat. Näiteks poliitikute väljaütlemisi, muutusi sõjalises tasakaalus või ka Kremli käepikenduseks olevate MTÜde aktsioone see mõõdik ei kajasta enne, kui need jõuavad meedia kaudu laiema avalikkuseni ja omandavad Eesti-vastu sihitud tooni.  Seega ei tähenda madal tase Eesti-suunalise mõjutustegevuse puudumist, lihtsalt see võib toimuda mujal kui meedias.

Tekib küsimus, kas propagandatermomeeter mõõdab ainult Venemaa-poolset meediapalavikku? Tõepoolest, hetkel näeme mõjutustegevust suures osas pärinevat just idanaabri suunast. Oleme märganud ka Daeshi propagandat, ent peame seda liiga vähe Eestit puudutavaks, et baromeetril kajastada. Teisi aktiivseid Eesti-vastase propaganda edastajaid me hetkel välja tuua ei oska.

Vähemalt esialgu ei ole plaanis mõõdiku regulaarset avaldamist. Küll aga saab blogist lugeda kohe, kui peame vajalikuks taset kas tõsta või langetada, koos seletustega muudatuse põhjustest.

Propastopi propagandatermomeetrit tohib meedias vabalt refereerida, kui viidatakse allikale kujul propastop.org ning lisatakse link blogile.

Propagandatermomeeter seisuga juuni 2016