Venemaa propagandast kirjutatakse rohkem

30.05.2016

Propastopi vabatahtlikke on jälitanud tunne, et Eesti meedias on sel kevadel Venemaa propagandast rohkem juttu kui näiteks sügisel või talvel. Kas tegemist on silmapettega, mis tuleneb sellest, et blogi pidades jääb teema rohkem silma? Hüpoteesi kontrollimiseks viisime läbi uuringu, mis vaatas sõnapaari “vene propaganda” esinemist eestikeelsetes uudisteportaalides alates 2015. aasta algusest.

Vene propaganda graafikKõhutunne leidis kinnitust: selle sõnapaari mainimine on Eesti meedias tänavu selgelt tõusuteel, jõudes kevadeks 2015. alguse tasemele, mil seoses Krimmi okupeerimise ja Ida-Ukraina sõjaga oli Venemaa propaganda siinses meedias populaarne teema.

Oluline on küsida, kas Venemaa propagandategevus on Eestis ka tegelikult kasvanud või meedia lihtsalt kirjutab sellest rohkem? Tuginedes allikatele nagu CEPA (poliitikaanalüüsi keskus, mis muu hulgas kajastab Venemaa infomanipulatsioone Ida-Euroopas), Disinformation Review jms, ei ole Venemaa propagandategevus Eestis viimasel ajal oluliselt kasvanud, vaid jääb pigem keskmisele või isegi tagasihoidlikule asemele.

Nii järeldame, et mulje Venemaa propagandategevuse suurenemisest tuleneb sellest, et Eesti meedia pöörab teemale varasemast rohkem tähelepanu. Propaganda vs vene propaganda graafikSeda tõestab teine graafik, mis asetab kõrvuti  sõna “propaganda”  ja sõnapaari “vene propaganda” mainimised. Tõus on mõlema puhul, kuid eriti järsk just Venemaa sidumisel teemaga. Pane tähele, et mõlema kõvera skaalad ei kattu, kui sõnapaari “vene propaganda” mainiti aprillis 35 korral, siis sõna “propaganda” 268 korral.

Juhime tähelepanu, et uuring ei ole ammendav. Näiteks ei kajasta see artikleid, mis räägivad idanaabri infosõjast, kuid ei sisalda väljendit “vene propaganda”. Ka põhineb see eestikeelsel trüki- ja digitaalsel meedial ning jätab kõrvale televisiooni ja raadio.

Uuringu järeldused ja pildid on vabalt kasutatavad tingimusel, et viidatakse allikale propastop.org ning lisatakse link sellele postitusele. Loe lähemalt blogi kasutustingimustest.