Valede udus

12.05.2016

Soome välispoliitika instituut on avaldanud ingliskeelse raporti, mis analüüsib Venemaa propagandat Ukraina sõja kontekstis.

Lühidalt kokku võttes on Kremli valeinfo levitamise eesmärgiks Ukraina ja Lääne avalikkuse segadusse ajamine, pakkudes välja mitmeid erinevaid tegelikkuseversioone. Sedasi killustatud infoga hämmingusse aetud ühiskonda on kerge suvalise süüdistusega rünnata ja kaitsepositsioonile sundida.

Soome raport rõhutab veel, et Venemaa propaganda oma riigis on põhimõtteliselt erinev piiri taga korraldatust. Esimesel juhul on eesmärgiks patriootiliste tunnete tekitamine, teisel aga valeinfo abil lõhestamine.

Mis aitab sellise lõhestava propaganda vastu? Raporti meelest on selleks tõsiasjadele toetuv argumenteerimine, otseste valede ümber lükkamine ja oma maailmapildi jätkuv põhjendamine.

Propastopile tundub, et  raporti järeldused omavad tähendust ka tänases Eestis, tõestuseks näiteks Norra portaali kahtlase usaldusväärsusega infost alguse saanud tsüklon Eesti meedias. (Loe  selleteemalist Postimehe juhtkirja).

Pildil udusse mattunud Kiiev. Foto Platon Terentev /Flickr

Kiiev udus