Propagandakanalite välimääraja: osa 1

28.04.2016

Propastopi lugeja on ilmselt märganud, et lisame Venemaa uudisteagentuuridele, portaalidele ja telekanalitele mõnikord epiteedi “propagandakanal”, iga kord põhjendamata, miks sellise märgi külge paneme.

Propagandakanalid TVSildistamine üks propagandavõtteid ja meie ei taha olla blogi, mis seda manipuleerimisvõtet kasutab. Seetõttu teeme ülevaate Venemaa meediakanalitest, mida propagandakanaliks nimetame. Põhjendame selle nimetuse andmist peamiselt kolmel viisil:

  • kanali omanikering on lähedalt seotud Venemaa võimuladvikuga
  • kanali senine sisu on toonud näiteid, kuidas edastanud propagandat
  • kanali vastu on rakendatud sanktsioone teistes riikides

Et lugejat mitte Venemaa meedia lühendite ja nimede sügavustesse uputada, jaotame käsitluse mitmeks osaks. Seekord on pilgu all telekanalid, edaspidi pöörame pilgu ka raadiojaamadele, ajalehtedele ja uudisteportaalidele.

Pervõi, Pervõi Baltiiski Kanal

Pervõi (ee esimene) kuulub enamuses Venemaa valitsusele ja väiksemas osas National Media Groupile. Kõige vaadatum telekanal Venemaal, tuntud on uudistesaade Vremja.

Pervõi Baltiiski Kanal (PBK, ee esimene balti kanal) on rahvusvahelisele ettevõttele Baltic Media Alliance’ile (BMA) kuuluv telekanal, mis toodab omasaateid, aga kannab üle ka Venemaa Pervõi kanali saateid Balti riikides. PBK on kõige vaadatum venekeelne kanal Baltimaades.

Pervõi on propagandakanal tänu omanikele ja sisule, edastab otseselt Venemaa riiklikku vaatenurka ja kallutatud infot. PBKd nimetame propagandakanaliks aga tänu Pervõi saadete edastamisele, samuti on PBK olnud mõnda aega Leedus keelatud, kuna kanali saade eitas nõukogude võimu kuritegusid Leedu taasiseseisvumisel.

Rossija, Rossija 1, Rossija 24, RTR Planeta, RTR Planeta Baltic

100% Venemaa valitsusele kuuluvad telekanalid. Rossija 1 on Venemaal vaadatavuselt 2. kohal. Uudistes ja arvamussaadetes selged Kremli kallutatud vaatenurga edastajad. Eestit puudutavates saadetes saavad sõna Eestiga seotud inimesed, näiteks Dmitri Linter ja Yana Toom. Rossija 24 ja RTR Planeta on kanali rahvusvahelised versioonid.

On propagandakanalid seoses omanikeringiga. Kapo aastaraamat 2015 toob mitu näidet, kuidas Rossija edastas Eesti suunalist propagandat. RTR Planeta on olnud Leedus keelustatud kui vihkamise ja sõjapropaganda levitaja.

REN TV, Ren TV Baltic, REN TV Eesti

Ren TV on suurim eraomanduses olev telekanal Venemaal, selle peamine omanik on National Media Group, kaasosanik ka kanalis Pervõi. Balti riikides vahendab kanali saateid BMA, kes kannab üle ka Pervõi saateid.

On propagandakanalid seoses senise sisuga. Näiteks on REN TV Baltic olnud Leedus keelatud, põhjenduseks vihkamise ja sõja õhutamine ning püüded destabiliseerida olukorda regioonis. Eesti Päevalehe nädalalõpuleht LP on seostanud kanalit Venemaa jõustruktuuridega .

NTV, NTV Mir, NTV Mir Eesti

NTV (Natsionalnoje Televidenie, ee rahvuslik televisioon) on Venemaa kanal, mis oli kunagi sõltumatu, alates 2000. aastate algusest kuulub aga 100% Gazprom Mediale, mis toetab gaasirahadega Venemaa suurriiklikke ambitsioone. Kanalit kasutatakse Venemaa opositsiooni  ründamiseks. NTVd esindab Balti riikides BMA, sarnaselt REN TV ja Pervõi kanaliga.

On propagandakanalid seoses omanikeringiga. Kapo aastaraamat 2015 toob lk 11 näite, kuidas kanal edastas Eestisuunalist kallutatud käsitlust.

RT

RT (endine Russia Today) ja multimeediaportaali  Sputnik omanikuks on mittetulundusühing TV-Novosti, mida kontrollib täielikult Venemaa valitsus. Venemaa propaganda peamine edastaja välismaal.

Tänu omanikele ja sisule nimetab RT-d propagandakanaliks Lääne meediast, loe näiteks nendest juhtumitest Wikipediast. Näited kanali edastatud desinformatsiooni ja otsese propaganda kohta on ka Propastopi postitustes.

Zvezda

Zvezda (ee täht) on Venemaa kaitseministeeriumile kuuluv telekanal, mis esitab riiklikke seisukohti ja Kremli nägemust naaberriikides toimuvast.

On propagandakanalid seoses omanikeringiga ja senise tegevusega. Loe Propastopi postitust, mis demonstreerib, kuidas see telekanal on võltsinud Kaitseliidu videot eesmärgiga edastada propagandistlikku sõnumit.

TVC

TVC (TV Tsentr, ee TV keskus) on Moskva linnale kuuluv telekanal. Eestis nähtav kaabli vahendusel, edastab Venemaa riiklikku vaatenurka. On propagandakanal seoses omanikeringiga.

OTR

OTR (Obšestvennoje Televidenie Rossii, ee Venemaa ühiskondlik televisioon) 100% Venemaa valitsusele kuuluv kanal. On propagandakaal seoses omanikeringiga.

5TV

Peterburis baseeruv telekanal mille põhiomanikuks National Media Group, seesama kes omab osalust ka kanalites Pervõi ja REN TV. On propagandakanalid seoses senise tegevusega. Kapo aastaraamat 2015 toob ära juhtumi, kuidas 5TV uudistesaade Eestist on tendentsliku teemakäsitluse ja edastab propagandat.

Hetkel loobusime propagandakanalite nimekirja kandmisest TNT ja TV-3 (mitte segamini ajada Viasatile kuuluva eestikeelse TV3ga), mis on Gazprom Mediale kuuluvad meelelahutuskanalid. Peamiseks põhjuseks on, et meil ei ole tuua ühtegi näidet, kus need telekanalid oleks propagandat edastanud. Oleme loetelust välja jätnud ka muud meelelahutuskanalid (näiteks STS), samuti kõik spordile, filmidele, muusikale vms valdkonnale keskendunud kanalid, sõltumata sellest, kas nende omanik on Venemaa valitsusega lähedalt seotud. Me ei nimeta propagandakanaliks ka Euronewsi, mis on kättesaadav ka venekeelsena, ehkki selle omanikeringi on kahtlustatud kallutatuses. Kui peaksime kõigi nende telekanalite juures propagandasisu leidma, lisame ka need siia nimistusse.

Eestis nähtavatest venekeelsetest kanalitest ei ole nimekirjas TVN ja Orsent TV. RTV International on Läänes elavale vene ärimehele kuuluv kanal, LP nimetab seda režiimikriitiliseks. Kindel võib olla, et propagandakanalid ei ole Eesti oma ETV+ (ERR venekeelne kanal), TV3+ (TV3 venekeelne kanal),  Venemaa kanalitest  aga sõltumatu Dožd, mis tuntud võimukriitilise vaatenurga poolest.

Foto: Annelogue/Flickr

Watching TV