Infoga manipuleerimisest, mitme nurga alt

25.04.2016

Riigikaitse.ee aprillikuu number keskendub pettemanöövritele. Mitu lugu räägivad ka propagandast ning psühholoogilisest kaitsest.

Liisa Tageli intervjuu julgeolekuekspert Marcel H. van Herpeniga räägib Venemaa propagandast. Sellega võitlemiseks soovitab autor panustada rohkem raha ja mitte olla propaganda suhtes tolerantne.

Ida-Ukraina lahinguväljad toimuva mõjutustegevuse näiteid kirjeldavad kohapeal käinud anonüümne kaitseväe ohvitser ja ajaloolane Igor Kopõtin.  Loo autor on Oliver Kund.

Ilmar Raag ja Uku Arold kirjutavad probleemidest, millega demokraatlikud ühiskonnad infojulgeoleku tagamisel kokku puutuvad.

Kadri Veermäe teeb kokkuvõtte mitme autori mõtetest sõjalise pettuse kohta, puudutades mõne lausega ka Hiina psühholoogilise sõjapidamise strateegiaid, millest Eesti meedias palju juttu pole olnud.

Aleksei Turovski räägib Liisa Tagelile antud intervjuus mõjutustegevusest zoosemiootilisest vaatepunktist ja toob näiteid loomade osavusest infoga manipuleerimisel.

Pildil liblikad, kelle tiivamuster matkib röövlooma silmi. Foto: woodleywonderworks/Flickr

liblikad