Kapo aastaraamat kirjutab mõjutustegevuse meetoditest

18.04.2016

2015. aasta kaitsepolitsei aastaraamat annab ülevaate Venemaa mõjutustegevuse eesmärkidest, teemadest ja meetoditest. Aastaraamatut saab tervikuna lugeda ja alla laadida siit, Propastop annab selle propagandateemadega haakuvast osast lühikese ülevaate.

Venemaa propagandistliku tegevuse siht Eestis on pingete loomine siinses ühiskonnas, kõikvõimalike vastanduste ning konfliktide provotseerimine, esile toomine ja võimendamine.

Peamiseks sõnumiks on käsitlus Eestist kui võõraste vastu sallimatust riigist. Võõrastena esitatakse selles kontekstis nii tumedanahalisi, pagulasi kui venelasi.

Pingeid tekitatakse äärmuslaste ja populistide toetamisega. Aastaraamatus mainitakse Risto Teinose natsismi propageerivat ühingut La Colonia, üldsõnaliselt veel rahvuspopuliste, vasakpoolseid äärmuslasi ja konservatiive. Ei tooda küll esile tõendeid, et neid otseselt Venemaalt rahastatakse. Küll aga viidatakse vastastikku kasulikule sümbioosile, kus Venemaa on huvitatud äärmuslaste sõnumi võimendamisest, äärmuslased aga huvitatud sellise võimenduse kaudu oma sõnumitele laiema kõlapinna saamisest.

Pingete allikaks on ka Venemaa rahastus ja toetus MTÜdele, mis näilise kodanikealgatuse sildi all tõstatavad Venemaa infomanipulatsioonide jaoks sobivaid teemasid. Aastaraamatus tuuakse selliste propaganda tööriistadena ära Inimõiguste Teabekeskus, Vene Kool Eestis, Integratsioonimeedia Grupp, Baltinpress ja Irboska klubi. (Põhjaliku ülevaate aastaraamatus mainitud MTÜdest ja isikutest saab ka sellest Eesti Päevalehe artiklist).

Kpo aastaraamat fotoTekitatud sõnumeid võimendatakse Venemaa oma telekanalite abiga. Aastaraamat toob rea näiteid, kus Venemaa kanalite uudised Eestist on keskendunud natsismi ja rassismi soosimise kujutamisele, rahvuslikule vaenamise ja muude kallutatud teemade esile toomisele.

Venemaa sõnumeid aitab levitada ka uute propagandaväljaannete loomine. Mainitakse eestikeelset multimeediaportaali Sputnk, uudisteportaali Baltnews, ajakirja Baltiiski Mir ning rubriiki Pravozaštšia ajalehe Komsomolskaja Pravda v Severnom Evrope veebiversioonis.

Venemaa propagandateemade hulka kuulus 2015. aastal veel Putini autoritaarse valitsemiskorra esitamine alternatiivina demokraatiale, Venemaa eesmärkidega sobiva ajaloonägemuse toetamine, aga ka ETV+ kanali diskrediteerimine venekeelse vaataja silmis.

Pildil: Peterburi 5. telekanal 2015. a novembris loomas arusaama „tavalisest rassismist Eestis.“ Foto Kapo aastaraamatust.