Euroopa müüdimurdjad

24.03.2016

Disinfo ReviewEuroopa Liidu riikide riigi- ja valitsusjuhtidest koosneva Euroopa ülemkogu algatusena moodustati 2015. aasta märtsis ELi välisteenistuse alla East StatCom Task Force. Vabas tõlkes idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni operatiivüksus. Seda selleks, et Euroopa Liidu struktuurides oleks keegi, kes Kremli propagandarünnakutele vastu astuks, neile reageeriks.

Ühe sammuna antakse novembrist 2015 välja kaht uudiskirja: Disinformation Review ja Disinformation Digest. Lugemiseks tuleb end esmalt registreerida tellijaks ja siis saadetakse nad iganädalaselt meilile. Tellida saab nii inglise- kui venekeelset versiooni.

Väljaannete taga on uudiskirjade endi teatel kaastöötajate võrgustik, mis koosneb üle 400st eksperdist, ajakirjanikust, ametnikust, MTÜde ja mõttekodade esindajast. Kaastöötajate nimed pole teada, kuid iga soovija saab ennast ise kaastöötajaks välja pakkuda.
Uudiskirjades käsitletud teemasid kajastab Twitteris kasutaja EU Mythbusters üle 6000 jälgijaga.

Mõnele viimasele väljaandele tagasi vaadates saab öelda, et geograafiliselt on kõrgendatud tähelepanu all Ukraina ja Saksamaa. Teemadest oli seoses Süüriaga eelkõige esil Venemaa sõjaline võimsus ja tuumarelva olemasolu ning teise läbiva teemana see, kuidas valeinfot meedias luuakse ja kuidas see levib. Lisaks kurioosumid, näiteks uudis sellest, kuidas vastu tulles üha arvukamale moslemikogukonnale on Saksamaa sunnitud keelustama sealiha ja õlle.

Kuidas on ELi algatusele reageerinud Venemaa propagandakanalid Russia Today ja Sputnik? Neis portaalides naeruvääristatakse nii ELi algatust laiemalt kui ka konkreetseid väljaandeid. Põhilisteks vastuväideteks on, et (1) Venemaa infokanalite poolt pakutav on tilk Lääne infomeres; (2) eksivad kõik 24/7 režiimis töötavad uudiskanalid, ka Lääne omad ja (3) East StatCom Task Force’i väljaanded ei viita korrektselt allikatele, mille väiteid nad kummutada püüavad.

Propastop tunnustab välisteenistuse algatust, sest parim vastus propagandale on selle analüüs ja paljastamine. Näeme väljaannete juures aga ka mitmeid küsitavusi.

Eestit puudutavaid lugusid esineb väljaannetes viimaste nädalate jooksul korra – 22. märtsi Review’s tuuakse esile umbes aasta tagasi Venemaa portaalis Anaga.ru avaldatud anonüümne, ühegi allikata absurdihõnguline tekst, mille kohaselt plaanib Eesti ehitada Saaremaale vene keelt rääkivate inimeste tarbeks koonduslaagri… Usaldusväärsust ei sisenda tõik, et tekstile viitav link on vigane ja müüdimurdjate leidu ei saa kontrollida. (Näitena propagandameedia kurioosumitest lisab Propastop siinkohal ise loole lingi.)

Stalin näideTäpselt pole aru saada, kus lõpeb Kremli-poolse propaganda paljastamine ja algab Kremli-vastase propaganda levitamine. Näiteks 11. märtsi Digestis on artikkel Stalini surma-aastapäeval Moskva tänavatele ilmunud välireklaamist, mis ütleb: „Too on surnud. Sureb ka see.“ Analüüs see ei ole. Ei ole ka Euroopa vastu suunatud Kremli propaganda paljastamine.

Tekkimas on reaalsest elust lahti rebitud kõrgem tasand, kus ühelt poolt Russia Today ja Sputnik ning teiselt poolt Disinformation Review ja Disinformation Digest kajastavad vastakuti, mida teine poolt neist kirjutab. Nii võib juhtuda, et algne eesmärk – Venemaa propagandat paljastav meediamonitooring – libiseb fookusest välja.

Väljaannete lõppu on lisatud klausel, et esitatud arvamused ja hinnangud ei kajasta Euroopa Liidu ametlikke seisukohti. See tähendab, et Euroopa Liit ja välisteenistus distantseerivad end väljaandest, mille taga nad ise on. Sellesse ühte lausesse on sisse kirjutatud kogu problemaatika, mis puudutab Euroopa Liidu liikmesriikide vahel valitsevaid erimeelsusi suhetes Moskvaga ja eriti suhtumises Venemaa-vastasesse sanktsioonidesse. Sellest tulenevalt East StatCom Task Force’il tugev seljatagune puudub, vastaspoolel on see aga olemas. Vägisi meenub papa Jannseni ütlus: kui mõni mees teaks, kuidas mõni mees munade peal peab käima…

Pildid postituse juures on kuvatõmmis EU Mythbustersi Twitteri kontolt ja 11. märtsi Digestist.