Vaktsiin propaganda vastu

14.03.2016

Eestis välisluurega tegelev Teabeamet üllitas esmakordselt avaliku aruande Eesti praegusest positsioonist rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas. Propastop tervitab sellist algatust, sest tõene ja avameelne info on parim vaktsiin propaganda vastu. Infopuuduses inimest on lihtne manipuleerida, söötes talle ette just sobivaid infokilde ning lastes tal täita infotühi ruum müütidega. Kui tõest infot on piisavalt, jääb müütidele vähe ruumi.

TeabeametTeabeameti direktor Mikk Marran tunnistab ka ise väljaandeessõnas, et mõte koostada dokument, mis kirjeldaks Eesti ja välismaisele avalikkusele Eestit ümbritsevat ja teda mõjutavat rahvusvahelist julgeolekukeskkonda, oli ajendatud eelkõige soovist tõese informatsiooni jagamisega vähendada ühiskonnas levivaid hirme. „Krimmi annekteerimise järel ja Ida-Ukraina sündmuste esimestel kuudel ei möödunud päevagi, kui eesti- või võõrkeelses meedias ei oleks küsitud: „Kas Narva on järgmine?“, või püütud analüüsida Kremli väidetavaid salaplaane Baltikumi suhtes. Riigiametnikud olid üldjuhul kidakeelsed või vaikisid sootuks ning üksikud asjatundlikud sõnumid mattusid asjatundmatute laviini alla. Selle tagajärjel täitus avalik ruum hirmutamise, pooltõdede ja sensatsioonihimuga. Riigi psühholoogilise kaitse seisukohalt oli see üsna halb, mis seal salata,“ kirjutab Marran.

Teabeameti julgeoluanalüüs keskendub peamiselt füüsilisele julgeolekule ja propagandast seal palju juttu ei ole. „Käesolev tekst ei lahka Eesti julgeoleku kõiki olulisi tahke – näiteks Venemaalt lähtuva mõjutustegevuse analüüs jäägu mõneks järgmiseks korraks,“ nendib ka Teabeameti direktor väljaande eessõnas.

Propastop jääb põnevusega seda järgmist korda ootama, seni aga soovitab kõigil oma lugejatel Teabeameti avaliku julgeolekuanalüüsiga tutvuda.

Pildil: Teabeameti maja uksesilt. Foto Raigo Pajula /Postimees /Scanpix