Odinlaste laskemoon inforelvadele

17.02.2016

Pole vahet, kas odinlaste Facebooki lehe laikijad on valdvalt „kasulikud idioodid, kel võivad olla õilsad kavatsused, aga ka kõrge testosteroon ja madalad palgad“, nagu ütleb Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross; või puha kriminaalid, nagu väidab Rossiskaja Gazeta, üks on selge – värkset laskemoona Venemaa propagandarelvadele annavad nad kindlasti.

Soldiers of odin FBTänuväärse eeltöö Rossiskaja Gazeta jaoks on oma kajastustega ära teinud ka Eesti Päevaleht, mida Krelmi-meelne ajaleht ilmse rahuloluga tsiteerib, lisades loomulikult oma propagandavaled. 15.02 uudises teatab Rossiskaja Gazeta, et praegu kuulub grupeeringusse üle kolme tuhande endise vangi. (Täpne tsitaat: „В настоящее время в группировку входят более трех тысяч бывших преступников“).  Päev hiljem kuulutab Rossiskaja Gazeta Soome ja Eesti vanglates istunud kriminaalide grupeeringu suuruseks juba 5000 inimest, kelle eesmärgiks on pagulasvastaste patrullide kõrval Vene lehe väitel ka Eesti valitsuse kukutamine.

Tõde on aga see, et odinlaste Facebooki lehe veidi enam kui 5000 laikija (17.02.16 seisuga) hulgas ei ole kindlasti enam kui pooled endised vangid, samuti ei saa ühel sotsiaalmeedia lehel like-nuppu vajutanud isikuid pidada automaatselt mingisse organiseeritud
grupeeringusse kuulujaiks. Propastop eelistab siinkohal pigem Eerik-Niiles Krossi määratlust, kes ütes usutluses Delfile, et „Odini sõdalased Eestis vähemalt esialgu suurel määral olemas ainult Facebookis ning uudistes peaks nad olema tituleeritud vaid kui eksootilise nimega Facebooki grupp, kes on kogunud paar tuhat laiki“.

RG_Odin_17veebr116.veebruari uudises viitab Rossiskaja Gazeta Odini sõdalaste tegevusest kirjutades taas Eesti Päevalehele, teatades et Eesti kaitseväelased ja kaitseliitlased on ühinenud kriminaalkurjategijate loodud äärmusgrupeeringuga. Vene leht toob esile väite, et „Eesti sõjaväe juhtkond ei kontrolli olukorda armees“, viidates vaid tundmatutele „kriitikutele“.

Kogu odinlaste kajastusloos meedias, sealhulgas kohati ka Eesti meedias, joonistuvad ilmselgelt välja väited, mida kirssidena propagandatordil kasutada saab:

  • Usaldamatus riikliku korrakaitse vastu;
  • Kriminaalid loovad kahtlase eesmärgiga gruppe, mille eesmärk on „kord majja lüüa“;
  • Moraal kaitsejõududes on käest lastud ja kõrgem juhtkond ei kontrolli olukorda.

Vaadates eelpool loetletud väiteid, on ilmne, kelle huvides on odinlaste teema jätkuvalt aktuaalsena hoidmine meedias.

Kuna pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, on propaganda aspektist kindlasti tähelepanu vääriv ka Rossiskaja Gazeta illustratsioonivalik: kui uudise pealkiri teatab, et „Eesti sõjaväelased ühinevad krimnaalide grupeeringuga“ , siis mõistagi on hea sinna juurde panna foto relvastatud Eesti sõduritest õppusel.

Illustratsioonid: kuvatõmmised Odini sõdalaste Facebooki lehelt ja Rossiskaja Gazeta veebilehelt.