Kas daesh või Islamiriik?

20.12.2015

Kuna daesh on nimetanud Eestit oma vaenlaseks (vaata Delfi uudist), on omal kohal ka arutlus selle kohta, kuidas seda organisatsiooni nimetada.

Miks on sobiva nimetuse valimine nii raske? Tegemist on näitega, kus iga nimetus kannab endaga kaasas ideoloogilisi lisatähendusi ja ühe või teise nimetamisviisi valik tähendab paratamatult ka sellega kaasneva tähendusvälja eelistamist. Pole olemas neutraalset, lisatähenduseta nimetust. Pigem kinnistab püüd organisatsiooni neutraalselt nimetada käsitlust, et Islamiriik on võrdne  teiste riikide hulgas. Näiliselt objektiivseks jäädes soosime  liikumise eesmärke.

Nimetades liikumist Islamiriigiks toetame organisatsiooni püüdu seostada end islami eeskõnelejana ja kaaperdada sedasi terve usund. Ehkki kõige suupärasem ja Eesti meedias nüüdseks ka kõige juurdunum, on organisatsioonile endale kõige meelepärasem. Miks peaksime meid vaenlaseks nimetavaid inimesi soosivalt nimetama? Nimetus toetab ka moslemivaenulikku hoiakut Eesti ühiskonnas. Nii võib öelda, et see, kes kasutab Islamiriigi terminit toetab kas organisatsiooni eesmärke, väljendab oma moslemivaenulikkust või on lühinägelik selle nimega kaasnevate tähenduste suhtes.

Lühendid IS, ISIS või ISIL on lühendid Islamiriigi nimest ja kannavad sama tähendust, lihtsalt  kaasnev ideoloogia on nende puhul peidetum. Kui juba on soov kasutada kohmakat abreviatuuri,  sobiks IS-i asemel maakeelne IR.

Nimetus daesh, ehkki samuti sisuliselt sama tähendusega mis ISIS, on tänaseks saanud selgelt märgiks, et selle kasutaja ei toeta organisatsiooni eesmärke ja peab ennast liikumise vastaseks. Kasutamist raskendab keeruline hääldus, pole täpselt kokku lepitud, kas peaks ütlema daish, daiish, daesh. Või kirjutama üldse daiiš? Hoolimata keelelisest kohmakusest peab Propastop  õigeks kasutada just seda nime: kuigi propagandistliku lisatähendusega, siis vähemalt on siin selge, mille poolt ja vastu ollakse.

Tegelikult oleks kõige paremaks lahenduseks uudissõna loomine, mis oleks vaba nii Islamiriigi enda kui selle vastaste mõjustamispüüdlustest. Sobiks näiteks Terroririik või Lähis-Ida terroririik, mis toob esile organisatsiooni mõne muu silmatorkava tunnuse islami asemel.

Daeshi nimega kaasas käivate tähenduste kohta on kirjutanud 2014. aastal Diplomaatias Hille Hanso.

Loe ka ERR portaalis Novaator avaldatud Tartu ülikooli usuteaduskonna võrdleva usundiloo vanemteadur Peeter Espaki põhjalikku selgitust daeshi eri nimetuste taustast.

Postituse avalehel olev foto on kuvatõmmis daeshi videost, mis toob nende vaenlaste loetelus ära ka Eesti.